คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 23 พ.ย.61 ถึงวันที่ 31 ม.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
     

บรรยากาศ
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

222 หมู่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง