คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 23 พ.ย.61 ถึงวันที่ 30 พ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
กระทงสโมสรนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทสวยงาม
 
     

สโมสรนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

ร่วมส่งกระทงประเภทสวยงาม เข้าประกวด ในงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561

ที่จัดขึ้นโดย องค์การนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

 ********************

          เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 สโมสรนิสิตนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ร่วมกับนิสิตทั้ง 4 ชั้นปี ร่วมประดิษฐ์กระทงเพื่อส่งเข้าประกวดกระทงประเภทสวยงาม ภายในงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 จัดขึ้นโดยองค์การนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ณ ลานเวทีวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ทั้งนี้ มีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของคณะ จนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คณะฯ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มา ณ โอกาสนี้ด้วย


********************************