คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 7 พ.ย.61 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ร่วมออกแนะแนวการเข้าศึกษาต่อ ในพื้นที่จังหวัดตรัง
 
     

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ

ร่วมกับคณะต่างๆ ประจำวิทยาเขตพัทลุง ออกแนะแนวการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยทักษิณ

ณ โรงเรียนในพื้นจังหวัดตรัง

 **********************************

          วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ พร้อมด้วยส่วนงานคณะของวิทยาเขตพัทลุง ร่วมออกแนะแนวการเข้าศึกษาต่อแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่จังหวัดตรัง โรงเรียนตรังวิทยา โรงเรียนจุ่งฮั้วโช๊ะเซียว และโรงเรียนกันตังพิทยากร ทั้งนี้ ได้แนะแนวและชี้แจงระเบียบการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ พร้อมกับการสอบถามความสนในการเข้าเรียน หลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ซึ่งนักเรียนให้ความสนใจในการเรียนหลักสูตรภายในคณะเป็นจำนวนมาก ด้วยเหตุนี้ จึงแนะนำให้นักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ เพื่อการติดต่อประสานงานและติดตามการสมัครเรียนต่อไป

 

สนใจเข้าศึกษาต่อ

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

โทร. 074-609600 ต่อ 3306 หรือ 090–219-0508

หรือแสกนเพื่อส่งข้อมูลการติดต่อกลับ