คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 30 ต.ค.61 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ร่วมกับคณะต่างๆ ออกแนะแนวการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยทักษิณ ณ โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่
 
     

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ

ร่วมกับคณะต่างๆ ประจำวิทยาเขตพัทลุง ออกแนะแนวการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยทักษิณ

ณ โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่

 

          วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 คุณพัชรี ม่วงรักษ์ และคุณนฤเบศร์ ซังปาน เจ้าหน้าที่ประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ พร้อมด้วยคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ ร่วมออกแนะแนวการเข้าศึกษาต่อแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมรับฟังประมาณ 40 คน ทั้งนี้ ได้แนะแนวและชี้แจงระเบียบการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ พร้อมกับการสอบถามความสนในการเข้าเรียน หลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ซึ่งนักเรียนให้ความสนใจในการเรียนหลักสูตรภายในคณะเป็นจำนวนมาก ด้วยเหตุนี้จึงแนะนำให้นักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อลงทะเบียนผ่านระบบ เพื่อการติดต่อประสานงานและติดตามการสมัครเรียนต่อไป

 

สนใจเข้าศึกษาต่อ

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

โทร. 074-609600 ต่อ 3306 หรือ 090–219-0508

หรือแสกนเพื่อส่งข้อมูลการติดต่อกลับ