คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
วิจัย/รางวัล
เริ่มแสดง :: 31 ส.ค.61 ถึงวันที่ 31 พ.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
กระทรวงพาณิชย์ มอบรางวัลเพชรพาณิชย์ ประจำปี 2561 แด่ ดร.ถาวร จันทโชติ
 
     

พาณิชย์มอบรางวัล เพชรพาณิชย์ประจำปี 2561 แก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ

กระทรวงพาณิชย์มอบรางวัล “เพชรพาณิชย์ 2561” ให้แก่ภาคเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิ ข้าราชการ รวม 18 ราย ในฐานะที่ทำประโยชน์แก่ประเทศชาติด้านเศรษฐกิจ การค้า และการพาณิชย์ เนื่องในโอกาสวันพาณิชย์ครบรอบปีที่ 98  นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ จะมอบรางวัล“เพชรพาณิชย์ 2561” เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติด้านเศรษฐกิจ การค้าและการพาณิชย์ รวมถึงผู้ที่สร้างคุณูปการให้แก่กระทรวงพาณิชย์....

อ่านต่อได้ที่ 

https://gnews.apps.go.th/news?news=25529