อกช. เข้าร่วมพบปะพูดคุยในงาน Tea Talk

   26 ม.ค. 67  /   38

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัทรดา เทพประดิษฐ์ นำทีมผู้บริหารและบุคลากร คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ เข้าร่วมกิจกรรม “ Tea Talk “ภายใต้แนวคิด “รักษ์โลก รัก TSU ” ซึ่งจัดโดยโดยสำนักงานวิทยาเขตพัทลุง เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมประจำเดือนมกราคม ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสในการพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนแนวคิดในการทำงานและเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในวิทยาเขตพัทลุง ณ บริเวณชั้นล่า โถงอาคารเรียนรวม1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง