คณะอุตสาหกรรมเกษตรฯ เดินหน้าให้ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

   21 ก.ค. 66  /   111

|| คณะอุตสาหกรรมเกษตรฯ เดินหน้าให้ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ||


เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 66 ดร.พรวิชัย เต็มบุตร รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและกิจการนิสิต พร้อมด้วยนางกิตติยา ถิ่นพันธ์ ผู้จัดการโครงการเงินทุนหมุนเวียนผลิตอาหารเพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางธรรมชาติ ได้รับเกียรติเรียนเชิญเป็นวิทยากรสาธิตการพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่ จากผลผลิตที่มีอยู่ในพื้นที่ เพื่อเป้ฯการเพิ่มมูลค่าพืชผลทางการเกษตร ให้กับกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานม่วงเตี้ย ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 1 บ้านปลักปรือ ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

กิจกรรมดังดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้การสนับสนุนของ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี กรมชลประทาน