คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรฯ เข้าร่วมงาน The 34th National Conference and The 1st International Conference on ASEAN Sustainable Development (ICASD 2023)

   21 ก.ค. 66  /   123

|| คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรฯ เข้าร่วมงาน The 34th National Conference and The 1st International Conference on ASEAN Sustainable Development (ICASD 2023||


เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัทรดา เทพประดิษฐ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 34 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2566 (The 34th National Conference and The 1st International Conference on ASEAN Sustainable Development (ICASD 2023)) ภายใต้หัวข้อ : การวิจัยและนวัตกรรมสังคมมุ่งสู่เป้าหมายของการพัฒนา ที่ยั่งยืน (Research and Social Innovation for Sustainable Development Goal : SDGs) ซึ่งจัดขึ่นระหว่างวันที่ 20–21 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ในโอกาสนี้ได้ร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง”Challenges and Opportunities of Global Green New Deal for Sustainable Development” โดย ดร.พรเทพ ศรีธนาธร อัครราชทูต (ฝ่ายเกษตร) ประจำสหภาพยุโรป และได้ร่วมหารือพูดคุยถึงแนวทางการวิจัย และการศึกษาดูงานด้านเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศเบลเยี่ยม