สโมสรนิสิตจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ ต้อนรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 อย่างอบอุ่น

   20 ก.ค. 66  /   245

สโมสรนิสิตจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ ต้อนรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 อย่างอบอุ่น


เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 17.30 - 20.30 น. สโมสรนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้มีการจัดโครงการรับขวัญบัวหลวง ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้อง TCD209 ชั้น 2 เพื่อเป็นการบายศรีสู่ขวัญ และรับขวัญนิสิตชั้นปีที่ 1 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญของสโมสรนิสิต ซึ่งเป็นการต้อนรับน้องใหม่ สอนการปรับตัวการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย เป็นกิจกรรมสร้างความผูกพันอันดีระหว่างนิสิตใหม่ กับรุ่นพี่ กับบุคลากร และคณาจารย์ของคณะ

โดยในวันดังกล่าวสโมสรนิสิตได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัทรดา เทพประดิษฐ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีววภาพ เป็นประธานในพิธีบายศรีดังกล่าว และได้รับเกียรติจากคณณาจารย์ บุคลากร ในคณะในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความสวยงามและอบอุ่น เต็มไปด้วยรอยยิ้มและน้ำตาแห่งความภาคภูมิใจ