กิจกรรมนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตรฯ เพื่อยกระดับการดูแลและการรับฟังปัญหาจากนิสิต

   14 ก.ค. 66  /   120

กิจกรรมนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตรฯ เพื่อยกระดับการดูแลและการรับฟังปัญหาจากนิสิต


เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา ตั้งแต่เวลา 16.00 - 17.00 น. คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ จัดกิจกรรมนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา หลังเสร็จโครงการไหว้ครู คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดให้มีกิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 เป็นครั้งที่ 1 เพื่อให้นิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ ได้พบปะและพูดคุย แลกเปลี่ยนปัญหา และรับฟังข้อเสนอแนะในการเรียนการสอนจากนิสิต อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิต และอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ