คณะอุตสาหกรรมเกษตรฯ ร่วมกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 จัดกิจกรรมพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ทางการเกษตร

   27 มิ.ย. 66  /   94

คณะอุตสาหกรรมเกษตรฯ ร่วมกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 จัดกิจกรรมพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ทางการเกษตร


เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัทรดา เทพประดิษฐ์ คณบดี เดินทางลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีร่วมกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 ให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ทางการเกษตร พร้อมให้คำแนะนำกลุ่มผู้บริหารการใช้น้ำชลประทานม่วงเตี้ย ตลอดจนเป็นการบรรยายและให้ความรู้ด้านการสร้างกลไกทางการตลาด และการปรับรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจการบริการวิชาการแก่ชุมชน

โดยในวันนี้คณะได้รับเกียรติจาก คุณจงกรม สมพงษ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ให้เกียรติต้อนรับทีมงานจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร และกล่าวเปิดกิจกรรมอบรมดังกล่าว ซึ่งการอบรมดังกล่าวมีกลุ่มวิสาหกิจและชาวบ้านเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 50 คน