นิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ เข้ารอบ 20 ทีมสุดท้ายในการชิงชนะเลิศ FoSTAT-Nestlé Quiz Bowl 2023 และมีคะแนนเป็นอันดับ 1 จากมหาวิทยาลัยในภาคใต้

   19 มิ.ย. 66  /   530

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดี


กับนิสิต หลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร และที่ปรึกษาทีม คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกอบไปด้วย

- นางสาวพณัฐดา มาช่วย

- นางสาวฐิติมา ช่อผูก

- นางสาวมณฑิตา ขำวิเศษ

- นางสาวอาฟีณี ยูนุ๊

- นางสาวอภัสรา รัตนเมือง

- นางสาวเครือฟ้า สายโน

ที่ปรึกษาทีม

- รองศาสตราจารย์ ดร.พณัฐ กิตติพัฒนบวร

- นายนฤเบศร์ ซังปาน

ในโอกาศที่ได้เข้ารอบ 20 ทีมสุดท้ายจาก 61 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทย และเข้ารอบชิงชนะเลิศ ในการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร FoSTAT-Nestlé Quiz Bowl 2023 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2566 ซึ่งมีคะแนนเป็นอันดับที่ 1 จากมหาวิทยาลัยในภาคใต้ที่เข้ารอบ 2 มหาวิทยาลัย

และได้รับอันดับที่ 9 จากการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจำนวน 20 ทีมที่เข้ารอบ ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคณะและมหาวิทยาลัยทักษิณ ในการสร้างชื่อเสียงในนามของมหาวิทยาลัย ให้มหาวิทยาลัยทั่วประเทศได้รู้จัก