ขอแสดงความยินดี กับนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา "กองทุนการศึกษา 100 ปี สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าเพื่อชาวนราธิวาส"

   7 มี.ค. 66  /   175

ขอแสดงความยินดี กับนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา


ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอาฟีณี ยูนุ๊ และนางสาวฮัมดียะห์ ลีหะมะ นิสิตชั้นปีที่ 3 นิสิตหลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในโอกาสที่ได้ผ่านการพิจารณาได้รับทุนการศึกษา (ประเภททุนต่อเนื่อง) "กองทุนการศึกษา 100 ปี สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าเพื่อชาวนราธิวาส"ประจำปีการศึกษา 2565 จากสำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส