คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ออกแนะแนวการเข้าศึกษาต่อ ณ โรงเรียนจะนะวิทยา จังหวัดสงขลา

   25 ม.ค. 66   /  178

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 11.30 น. คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ นำโดยนายนฤเบศร์ ซังปาน นักวิชาการ พร้อมด้วยนิสิตชั้นปีที่ 2 และ 3 หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ร่วมออกแนะแนวในภาพรวมของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา โดยการแนะแนวครั้งนี้ มีคณะต่าง ๆ จากวิทยาเขตพัทลุงเข้าร่วม ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน โดยคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ เป็นเจ้าภาพในการจัดและติดต่อโรงเรียน ทั้งนี้ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภารกิจรับนิสิต ฝ่ายวิชาการ

  • นักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาในคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยทักษิณ สามารถสมัครได้ที่ คลิก หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางแชทเพจตลอด 24 ชม.