รับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 โควตา

   14 ม.ค. 66  /   1045

สมัครผ่านระบบออนไลน์ของคณะ

(ตั้งแต่บัดนี้ - 10 มีนาคม 2566)


สมัครผ่านระบบของมหาวิทยาลัย

(วันที่ 10 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2566)