โควตา "ครูแนะแนว" โควตาขยายโอกาสทางการศึกษาผ่านความร่วมมือจากคุณครูแนะแนว

   13 ม.ค. 66  /   691

โควตา "ครูแนะแนว" 


ประชาสัมพันธ์และช่องทางการสมัคร การส่งเอกสารโควตา ครูแนะแนว คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
เปิดรับสมัครจำนวน 2 หลักสูตร

- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร จำนวน 40 คน
รับสมัครนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาแผน วิทย์-คณิต ศิลป์-คำนวณ ศิลป์-ภาษา  และ ปวช.
เกรดเฉลี่ยสะสมสายสามัญไม่ต่ำกว่า 2.00 เกรดเฉลี่ยสะสมสายอาชีวะ ไม่ต่ำกว่า 2.25 
- เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จำนวน 40 คน
รับสมัครนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาแผน วิทย์-คณิต และ ศิลป์-คำนวณ
เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

ช่องทางการดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครโควต้าครูแนะแนว 
ช่องทางการส่งเอกสารใบสมัคร โควตา ครูแนะแนว

คุณครูสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 062 225 6102 (นฤเบศร์ (เบส) นักวิชาการ) หรือที่ 074 609 600 ต่อ 3405 ได้ 24 ชม.