กิจกรรม "ผู้บริหารพบนิสิต"

   12 ม.ค. 66   /  194

กิจกรรม "ผู้บริหารพบนิสิต"


เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 17.00 - 18.30 น. คณะอุตสาหกรรมเกาตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรม "ผู้บริหารพบนิสิต" โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารของคณะได้มีการแลกเปลี่ยนปัญหา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเป็นช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นจากนิสิต ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตกับ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรในคณะ ทั้งนี้ ในวันดังกล่าวมีการจับของขวัญกลางเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2566 ให้กับนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม และ อาจารย์ ดร.รัทรดา เทพประดิษฐ์ คณบดี แนะนำทีมผู้บริหาร และคณาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว

กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสนุกสนาน ท่ามกลางเสียงหัวเราะ และความตื่นเต้นในการลุ้นรับของขวัญปีใหม่