ตัวแทนจาก บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ร่วมหารือการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากชันโรง เป็นผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหารและเครื่องสำอาง

   21 พ.ย. 65   /  10

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 อ.ดร.รัทรดา เทพประดิษฐ์ ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร และ อ.ดร.พรวิชัย เต็มบุตร ตัวแทนคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ต้อนรับตัวแทนจาก บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) โดย นายสรณ์ พันธ์ศรี รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงชันโรง ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อร่วมหารือการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากชันโรง เป็นผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหารและเครื่องสำอาง และขยายผลสู่ชุมชนเพื่อสร้างรายได้มากขึ้น