กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ โรงงานผลิตผงชูรส “อายิโนะโมะโต๊ะ" อยุธยา

   18 พ.ย. 65   /  562

ช่วงบ่ายของวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ ชั้นปีที่ 3 เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานโรงงานผลิตผงชูรส “อายิโนะโมะโต๊ะ®” โดยโรงงานดังกล่าวเริ่มการผลิตตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2556 เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของตลาดทั้งใน และต่างประเทศ โรงงานแห่งนี้ใช้เทคโนโลยีการผลิตอันทันสมัยจากประเทศญี่ปุ่น โดย สามารถนำผลิตผลทางการเกษตรคือแป้งมันสำปะหลัง มาใช้เป็น วัตถุดิบหลักในกระบวนการผลิตผงชูรส ด้วยกรรมวิธีการผลิตที่ได้มาตรฐานในทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุดก่อนส่งมอบสู่มือผู้บริโภค อีกทั้งโรงงานยังให้ความสำคัญกับการดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้เทคโนโลยี สีเขียว “หม้อต้มไอน้ำพลังงานชีวมวล” โดยใช้แกลบเพื่อผลิตพลังงานไอน้ำทดแทน การใช้น้ำมันปิโตรเลียม นับเป็นโรงงานแห่งที่ 2 ของบริษัทถัดจากโรงงานกำแพงเพชร ที่ประสบความสำเร็จในพัฒนาเทคโนโลยีนี้ นอกจากนี้ โรงงานยังมีห้องนิทรรศการ ที่ให้ความรู้เรื่องรสอูมามิและผงชูรส เช่น กระบวนการผลิตและความปลอดภัย แก่ประชาชนทั่วไป โดยในวันนี้มีการเข้าเยี่ยมชมทุกกระบวนการของการผลิต และนั่งรถเยี่ยมชมบริเวณโดยรอบของโรงงาน โดยมีนายนฤเบศร์ ซังปาน นักวิชาการศึกษา พานิสิตในการเยี่ยมชมศึกษาดูงาน