ศึกษาดูงาน ณ บริษัท ไทยร่วมใจน้ำมันพืช จำกัด กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ภาคเช้า)

   18 พ.ย. 65   /  4815

(วันที่ 4) วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 -12.00 น. หลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ นำนิสิตชั้นปีที่ 3 เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ บริษัท ไทยร่วมใจน้ำมันพืช จำกัด กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับการต้อนรับจากผู้จัดการโรงงาน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ พร้อมทั้งการนำนิสิตเข้าศึกษาทุกกระบวนในการผลิตน้ำมันรำข้าวไทย ตั้งแต่การรับวัตถุดิบ (รำข้าว) การคัดแยกสิ่งบนเปื้อนในรำข้าว การอัดเม็ดเพื่อการสะกัดน้ำมัน กระบวนการจัดการกับรำข้าวหลังจากการสกัดน้ำมัน และห้องปฏิบัติการ ซึ่งนิสิตเกิดความประทับใจเป็นอย่างมาก อีกทั้งผู้บริหารได้มีความเป็นกันเองและเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนและตอบทุกคำถามที่นิสิตสอบถาม โดยในวันนี้ มีนายนฤเบศร์ ซังปาน นักวิชาการศึกษา นำนิสิตในการเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน