ขอแสดงความยินดี นิสิตทีมแองเจลิคอส (Agelicos)

   24 ต.ค. 65   /  460

ขอแสดงความยินดี กับนิสิตหลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ชั้นปีที่ 2 ทีมแองเจลิคอส (Agelicos) ในโอกาสที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในกิจกรรมงานประกวด Research to Market (R2M 2022) ระดับมหาวิทยาลัย กับผลิตภัณฑ์ Sang Yod Rice Nano Lash Serum เซรัมบำรุงขนตาพร้อมจัดแต่งขนตาจากสารสกัดข้าวสังข์หยดนาโน และได้เข้ารอบไปประกวดระดับภาคใต้กันต่อไป