คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 22 ก.ย.65 ถึงวันที่ 22 ต.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
บรรยากาศภาพวันซ้อมใหญ่ การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
 
     

 บรรยากาศภาพวันซ้อมใหญ่ การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

22-09-2022

บรรยากาศ วันที่ 19 กันยายน 2565 วันซ้อมใหญ่การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง คณะอุตสาหกรรมเกาตรและชีวภาพ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 ที่ผ่านมาทุกคนเลยนะครับ
 
**************************
งานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์
สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
222 หมูที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
โทร. 074 609 600 ต่อ 3405
*******************************