คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 14 ก.ย.65 ถึงวันที่ 14 ก.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
คณะอุตสาหกรรมเกษตรฯ ร่วมออกบูธรับสมัครนิสิต ในงานเปิดโลกการศึกษา สร้างปัญญาเด็กพัทลุง เป็นวันที่ 2
 
     

 คณะอุตสาหกรรมเกษตรฯ ร่วมออกบูธรับสมัครนิสิต ในงานเปิดโลกการศึกษา สร้างปัญญาเด็กพัทลุง เป็นวันที่ 2

14-09-2022

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 ตัวแทนคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ กล่อมพงษ์ ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ พร้อมด้วยนางสาวศรวณีย์ ศรีสัจจา นักวิชาการ และนิสิตชั้นปีที่ 3 ออกบูธเพื่อแนะแนวการรับนิสิตเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 ร่วมกับฝ่ายวิชาการ และคณะต่าง ๆ ของวิทยาเขตพัทลุง ในงานเปิดโลกการศึกษา สร้างปัญญาเด็กพัทลุง ประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น.
**************************
งานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์
สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
222 หมูที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
โทร. 074 609 600 ต่อ 3405
*******************************