คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 13 ก.ย.65 ถึงวันที่ 13 ต.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
คณะอุตสาหกรรมเกษตรฯ ร่วมออกบูธรับสมัครนิสิต ในงานเปิดโลกการศึกษาจังหวัดพัทลุง
 
     

 คณะอุตสาหกรรมเกษตรฯ ร่วมออกบูธรับสมัครนิสิต ในงานเปิดโลกการศึกษาจังหวัดพัทลุง

13-09-2022

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 ตัวแทนคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ นำโดยอาจารย์ ดร.รัทรดา เทพประดิษฐ์ ประธานสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬาลักษณ์ อ้นทอง อาจารย์ประจำหลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร พร้อมด้วยนายนฤเบศร์ ซังปาน นักวิชาการ และนางสาวศรวณีย์ ศรีสัจจา นักวิชาการ ออกบูธเพื่อแนะแนวการรับนิสิตเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 ร่วมกับฝ่ายวิชาการ และคณะต่าง ๆ ของวิทยาเขตพัทลุง ในงานเปิดโลกการศึกษาจังหวัดพัทลุง ประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. ทั้งนี้นักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ ทั้ง 2 วิทยาเขต สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ซุ้มมหาวิทยาลัยทักษิณ ภายในงานวันที่ 13-14 กันยายน 2565

***************************
งานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์
สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
222 หมูที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
โทร. 074 609 600 ต่อ 3405
*******************************