คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 16 มิ.ย.65 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
คณะอุตสาหกรรมเกษตรฯ ม.ทักษิณ ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวศิษย์เก่า
 
     

 คณะอุตสาหกรรมเกษตรฯ ม.ทักษิณ ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวศิษย์เก่า
 
14-06-2022

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 อาจารย์ ดร.รัทรดา เทพประดิษฐ์ เป็นตัวแทนคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ร่วมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวนางสาวอาตยา ยนต์นาวา ศิษย์เก่ารุ่นรหัส 63 (รุ่นที่ 7) หลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
เนื่องจากการสูญเสียคุณแม่ ณ วัดม่วงดอน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
****************************
งานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์

สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
222 หมูที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
โทร. 074 609 600 ต่อ 3405
*******************************