คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 12 พ.ค.65 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการอบรมสำหรับผู้ประกอบการ หลักสูตร Future meat : ส่วนผสม หลักการแปรรูปและยืดอายุผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เพื่ออนาคต
 
     

 คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ร่วมกับสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการอบรมสำหรับผู้ประกอบการ หลักสูตร Future meat : ส่วนผสม หลักการแปรรูปและยืดอายุผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เพื่ออนาคต

 12-05-2022

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ร่วมกับสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
จัดโครงการอบรมสำหรับผู้ประกอบการ หลักสูตร Future meat : ส่วนผสม หลักการแปรรูปและยืดอายุผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เพื่ออนาคต
วันที่ 9-12 พฤษภาคม 2565
**********************************

  เมื่อวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ร่วมกับสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการอบรมสำหรับผู้ประกอบการ หลักสูตร Future meat : ส่วนผสม หลักการแปรรูปและยืดอายุผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เพื่ออนาคต เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ และผู้ที่รับประทานอาหารทางเลือก หลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์ ได้ฝึกปฏิบัติการทำเนื้อจำลองจากส่วนผสมหลักจากพืช และการแปรรูปเป็นอาหารประเภทต่าง ๆ เช่นแฮมเบอร์เกอร์ เส้นพาสต้า ไส้กรอก ไส้อั่ว เป็นต้น ที่มีความอร่อยและหน้าตาคล้ายกับอาหารเสมือนจริง โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะได้ลงมือปฏิบัติจริงฝึกทำจริง ใช้งานเครื่องมือจริง และยังมีสูตรในการทำอาหารชนิดต่างให้ผู้ที่เข้าร่วมอบรมได้นำกลับไปทำเพื่อสร้างเป็นอาชีพ และต่อยอดทางธุรกิจในส่วนของอาหารทางเลือกในอนาคต โดยตลอดการอบรมผู้เข้าร่วมได้มีการแลกเปลี่ยนและพูดคุยในเชิงธุรกิจต่าง ๆ ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายทางผลิตภัณฑ์อาหาร โดยการจัดอบรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์
****************************
งานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์

สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
222 หมูที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
โทร. 074 609 600 ต่อ 3405
*******************************