คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 4 เม.ย.65 ถึงวันที่ 30 เม.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ผู้สนใจ] เปิดรับสมัครบุลคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตร (การพัฒนาเครื่องดื่มชะลอวัย)
 
     

เมื่อประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ แต่จะสูงอายุอย่างไรให้ให้ยังคงเปล่งปลั่ง

ชวนสายธุรกิจเครื่องดื่ม หรือใครที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อตอบโจทย์ตลาดมากยิ่งขึ้น มาเรียนรู้การผลิตเครื่องดื่มชะลอวัยไปด้วยกัน กับหลักสูตรประกาศนียบัตรการผลิตเครื่องดื่มชะลอวัย

>>ระยะเวลาการเรียนหลักสูตร 

จำนวนชั่วโมง   315  ชม. (พ.ค.-ก.ย. 65)

- ทฤษฎี   45   ชม 

- ปฏิบัติ    270 ชม 

>>มี 2 แผนการเรียน

  - แผนการเรียนที่ 1 จันทร์-ศุกร์

  - แผนการเรียนที่ 2 เสาร์-อาทิตย์

สมัครได้เลยตอนนี้ - 17 เมษายน 2565 

(สมัครก่อนวันที่ 10เมษายน 2565 วางเงินมัดจำ*เพียง 500 บาท) เรียนฟรี!!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

*สมัครหลังวันที่ 10 เมษายน 2565 วางเงินมัดจำ 2,500  บาท เงินที่วางมัดจำทางหลักสูตรจะคืนกลับทั้งหมดเมื่อเรียนจบหลักสูตร


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
 "ได้ที่ 074-609-618 /0884882915 (ศรวณีย์)"