คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 22 มี.ค.65 ถึงวันที่ 30 เม.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[นักเรียน] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
     

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
(ผ่านโครงการ Young Smart)
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

- หลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
- หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร "ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ"