คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 4 มี.ค.65 ถึงวันที่ 31 มี.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[นิสิต] ประกาศรายชื่อนิสิตที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา (ประเภททุนจ้างงานนิสิต) ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 10 ทุน
 
     

  ประกาศรายชื่อนิสิตที่ผ่านการพิจารณารับทุนการศึกษา ประเภททุนจ้างงานนิสิต ประจำปีการศึกษา 2564

 04-03-2022

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
 
รายชื่อนิสิตที่ผ่านการพิจารณารับทุนการศึกษา ประเภททุนจ้างงานนิสิต ประจำปีการศึกษา 2564
ตรวจสอบรายชื่อที่นี่

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
***********************
งานบริการการศึกษาและพัฒนานิสิต
สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
โทร. 074 609 618 หรือ 062 225 6102
***********************