คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 24 ก.พ.65 ถึงวันที่ 31 มี.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[นิสิต] รับสมัครนิสิตเข้ารับการพิจารณารับทุนนิสิตจ้างงาน จำนวน 10 ทุน ทุนละ 4,000 บาท
 
     

  รับนิสิตเข้าพิจารณารับทุนจ้างงานนิสิต จำนวน 10 ทุน ทุนละ 4,000 บาท

 24-02-2022

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
 
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพร่วมกับฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง
เปิดรับสมัครนิสิตในคณะเพื่อพิจารณาเข้ารับทุนการศึกษา ประเภท ทุนจ้างงานนิสิต จำนวน 10 ทุน ทุนละ 4,000 บาท ประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่บัดนี้ - 2 มันาคม 2565 ผ่านช่องทางออนไลน์ที่คณะกำหนด

สมัครออนไลน์

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
***********************
งานบริการการศึกษาและพัฒนานิสิต
สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
โทร. 074 609 618 หรือ 062 225 6102
***********************