คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 24 ก.พ.65 ถึงวันที่ 15 มี.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[นิสิต] รับสมัครนิสิตเพื่อเข้าร่วมโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ครั้งที่ 17
 
     

  รับสมัครนิสิตเพื่อเข้าร่วมโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ครั้งที่ 17

 24-02-2022

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
 
สามารถดาวนโหลดเอกสารสมัครได้ที่

รายละเอียดโครงการ
การสมัครออนไลน์


 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
*********************** งานบริการการศึกษาและพัฒนานิสิต สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ โทร. 074 609 618 หรือ 062 225 6102 ***********************