คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 2 ก.พ.65 ถึงวันที่ 31 มี.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[นิสิต] ประกาศรับสมัครนิสิตเข้ารับการสรรหารับรางวัลเชิดชูเกียรตินิสิต คณะอุตสาหกรรมเกาตรและชีวภาพ ประจำปีการศึกษา 2564
 
     

 รางวัลเชิดชูเกียรตินิสิต ประจำปีการศึกษา 2564

2022-02-2

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
 
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ เชิญชวนนิสิตชั้นปีที่ 2-4 สมัครเพื่อพิจารณาเข้ารับรางวัล "เชิดชูเกียรตินิสิต" ประจำปีการศึกษา 2564
                  คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศเกณฑ์การคัดเลือกนิสิตรางวัลเชิดชูเกียรติ คณะอุตสาหกรรมเกาตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรตินิสิตระดับปริญญาตรีในด้านการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ตั้งใจเรียน เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านกิจกรรม และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นิสิตเป็นบัณฑิตที่สังคมคาดหวัง โดยคุณสมบัตินิสิตเป็นไปตามประกาศ ทั้งนี้ นิสิตสามารถสมัครด้วยตนเองโดยส่งใบสมัครมายังสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ (งานบริการการศึกษาและพัฒนานิสิต นายนฤเบศร์ ซังปาน) ตั้งแต่วันที่ 9 -28 กุมภาพันธ์ 2565  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากด้านล่าง