คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 15 ธ.ค.64 ถึงวันที่ 31 ม.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประผลการคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ ABI Youngsmart 2022
 
     รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

- หลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร- หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร "ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ"